kimya.uzerine.com


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Çar, 20 Eki 2021 ]
Toplam 120 ziyaret
74 benzersiz ziyaretçi

kimya » SLAYT VE SUNULAR
     

02 Atom ve molekül yapıları: (1 saat)

Başvuru kaynakları:

Atom yapısı: http://education.jlab.org/atomtour/

Atom yapısı: http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/index.htm

Atomun yapısı: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite02.pdf

Atom ve orbital: http://js082.k12.sd.us/My_Classes/Physical_Science/atoms/atoms_1.htm

Periyodik cetvel: http://www.periodicvideos.com/

Atomlar ve moleküller: http://www.chemistry.mcmaster.ca/bader/aim/

Atomlar ve moleküller: http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookCHEM1.html#Chemical%20Bonding

Kimyasal bağlar: http://www2.arnes.si/~bstih1/KEMIJSKE_VEZI_EN/index.htm

Kimyasal bağlar: http://www.sciencegateway.org/resources/biologytext/chem/review.html#pH

Kimyasal bağlar: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite03.pdf 

Moleküllerin şekilleri: http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro3.htm#strc5

İzomerler: http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro3.htm#strc5

Stereoizomerler: http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/sterisom.htm

Kimyasal maddelerin formülleri: http://chemistry.about.com/od/chemicalstructures/a/structuresa.htm

Organik fonksiyonel gruplar: http://www.chemistry-drills.com/index.html

Bileşikler: http://www.fatih.edu.tr/~besat/Teaching/Kim%20207/B2.pdf

Büyük moleküller: http://www.sciencegateway.org/resources/biologytext/lm/lmdir.html

Atom ve moleküller ile ilgili test soruları (Quiz): http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank2.htm

Molekül yapısı ve bağlar ile ilgili test soruları (Quiz): http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank6.htm

         

03 Çözeltiler ve konsantrasyon hesabı: (1 saat)

Başvuru kaynakları:

Atomlar, moleküller, su ve pH: http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/atom-h2o.htm

Çözeltiler: http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHSM//1222/unite09.pdf

Çözeltiler: http://www.kimmuh.com/evcin/Genel_Kimya/cozeltiler.pdf

Çözelti hazırlama: http://www.kimyaevi.org/pdfler/850000010.pdf

Çözelti hazırlama: http://www.cem.yildiz.edu.tr/belgeler/ders_notlari/2006-07-1/ck1/ck1-dn01a.pdf

Çözelti hazırlama: http://www.cem.yildiz.edu.tr/belgeler/ders_notlari/2007-08-1/ck1/cozelti_hazırlama.pps

Çözelti konsantrasyon hesaplamaları ile ilgili test soruları (Quiz): http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank9.htm

Çözelti konsantrasyon hesaplamaları ile ilgili test soruları (Quiz): http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank3.htm

   

04 Laboratuvarda ölçümler ve analiz yöntemleri, spektrofotometri: (2 saat)

Başvuru kaynakları:

Uluslararası birim sistemi: http://tr.wikipedia.org/wiki/SI

Uluslararası birim sistemi: http://www.yildiz.edu.tr/~inan/Uluslararasi_birim_sistemi.doc

Laboratuarda uygulanan temel işlemler: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite18.pdf

Gravimetrik ve Volumetrik analiz: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~ozcanm/kim/gravi-titrimetri.pdf

Volumetrik analiz (titrimetri): http://www.kimyaevi.org/pdfler/850000065.pdf

Kromatografi: http://elchem.kaist.ac.kr/vt/chem-ed/sep/chromato.htm

Elektroforez: http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/Techniques/TechElectrophoresis.htm

Spektrofotometri: www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/index.html

    

05 Asitler, bazlar ve tamponlar; pH ölçülmesi ve önemi: (1 saat)

Başvuru kaynakları:

Asitler, bazlar ve pH: http://web.jjay.cuny.edu/~acarpi/NSC/index.htm

Asitler, bazlar ve tamponlar: www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm19104/chemtoons/chemtoons.htm

Asitler ve bazlar: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite11.pdf

pH ölçülmesi: http://members.aol.com/profchm/pfactor.html

pH değerinin tayini: http://www.cem.yildiz.edu.tr/belgeler/ders_notlari/2006-07-1/ck1/ck1-dn01b.pdf

pH ve ölçülmesi: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

İyon selektif elektrotlar (ISE): http://www.chem.vt.edu/chem-ed/echem/ise.html

Asit ve bazlar ile ilgili test soruları (Quiz): http://lrc-srvr.mps.ohio-state.edu/under/chemed/qbank/quiz/bank12.htm

         

06 Alifatik yapılı organik bileşikler I: (2 saat)

Başvuru kaynakları:

Organik kimya-Hidrokarbonlar: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite14.pdf

Organik kimya-Heteroatomlu bileşikler: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite15.pdf

Organik halojen bileşikleri: http://www.chem.usyd.edu.au/~george/halides.html

Alkoller, dioller ve tiyoller: http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey5th/Ch15/ch15-0.html

Alkenler: http://dl.clackamas.edu/ch106-02/alkenes.htm

Alkinler: http://dl.clackamas.edu/ch106-02/alkynes.htm

Alkanlar: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/alkanemenu.html

Alkoller: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/alcoholmenu.html#top

Alkoller ve eterler: http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/2organic/alcohols.html

Aldehit ve ketonlar: http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/700carbonyls.html

Aldehit ve ketonlar: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/carbonylmenu.html#top

Karboksilik asitler: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/acidmenu.html

Karboksilik asit türevi bileşikler: http://library.tedankara.k12.tr/carey/cad.html

Karboksilik asitler: http://dl.clackamas.cc.or.us/ch106-04/carboxyl.htm

        

07 Alifatik yapılı organik bileşikler II: (2 saat)

Başvuru kaynakları:

Alkoller, dioller ve tiyoller: http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey5th/Ch15/ch15-0.html

Aminler: http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey/Ch22/ch22-0.html

Alifatik aminler: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/aminemenu.html#top

 Organik fosfor bileşikleri: http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/misc/phospho.html

       

08 Alisiklik, heterosiklik, aromatik bileşikler ve izoprenoidler: (2 saat)

Başvuru kaynakları:

Organik kimya-Heteroatomlu bileşikler: http://www.aof.edu.tr/kitap/EHSM/1222/unite15.pdf

Aromatik bileşikler: http://dl.clackamas.edu/ch106-02/aromatic.htm

Aromatik bileşikler: http://jchemed.chem.wisc.edu/jcesoft/CCA/CCA5/MAIN/1ORGANIC/ORG08/MENU.HTM

Aromatik bileşikler: http://www.chemguide.co.uk/basicorg/conventions/names3.html

Terpenler: http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/oc/terpene/terpene_en.html

Steroidler: http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/556steroids.html

Steroidler: http://www.cyberlipid.org/simple/simple0008.htm

        

ORGANİK KİMYA-BİYOKİMYA ÇALIŞMA SORULARI

BİLGİNİZİ ÖLÇMEK İSTERSENİZ BU YAZININ ÜZERİNE TIKLAYARAK BİR TEST SAYFASINA ULAŞABİLİR VE GELEN SAYFADAN ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYAYA GİRİŞ KATEGORİSİNDEN ÇÖZMEK İSTEDİĞİNİZ TESTİ SEÇEBİLİRSİNİZ. 

2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SUNULARI

Organik Kimya ve Biyokimya Uygulamaları.

Spektrofotometri Hakkında Herşey

Çözeltilerle ilgili tanımlamalar

Asitler, bazlar ve tamponlar

İdrar Muayenesi Hakkında Çokşey

Doping Hakkında Çok Şey

01 Organik kimya ve biyokimyaya giriş, laboratuvar araç-gereçleri I (Organik Kimya ve Biyokimya) 

02 Organik kimya ve biyokimyaya giriş, laboratuvar araç-gereçleri II (Atomlar ve Kimyasal Bağlar)

03 Organik kimya ve biyokimyaya giriş, laboratuvar araç-gereçleri III (Moleküller ve Analiz Türleri)

04 Organik kimya ve biyokimyaya giriş, laboratuvar araç-gereçleri IV (Ölçümler-Analiz Yöntemleri)

05 Su, çözeltiler, asit ve bazlar I (Su ve çözeltiler)

06 Su, çözeltiler, asit ve bazlar II (Çözelti konsantrasyonları)

07 Su, çözeltiler, asit ve bazlar III (Asitler ve bazlar)

08 Alifatik yapılı organik bileşikler I (Alkanlar, alkenler, alkinler, organik halojen bileşikleri)

09 Alifatik yapılı organik bileşikler II (Alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar)

10 Alifatik yapılı organik bileşikler III (Karboksilik asitler, nitriller, alifatik aminler, nitroalkanlar)

11 Alifatik yapılı organik bileşikler IV (Organik kükürt bileşikleri, organik fosfor bileşikleri, organik silisyum bileşikleri, karbonik asidin organik türevleri, birden çok fonksiyonel grubu olan bileşikler)

12 Alisiklik, aromatik, heterosiklik bileşikler I (Alisiklik ve aromatik bileşikler)

13 Alisiklik, aromatik, heterosiklik bileşikler II (Heterosiklik bileşikler ve izoprenoidler)

14 Karbohidratların yapısal ve işlevsel özellikleri I (Monosakkaritler ve izomerleri)

15 Karbohidratların yapısal ve işlevsel özellikleri II (Monosakkaritlerin türevleri, monosakkaritleri tanımlama deneyleri)

16 Karbohidratların yapısal ve işlevsel özellikleri III (Disakkaritler ve oligosakkaritler)

17 Karbohidratların yapısal ve işlevsel özellikleri IV (Polisakkaritler)

18 Amino asitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri I (Standart amino asitler ve özellikleri)

19 Amino asitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri II (Standart amino asitlerin tepkimeleri, tanımlanmaları, nonstandart amino asitler ve peptidler)

20 Kimyasal termodinamik kavramları I (Kimyasal reaksiyonlar ve termodinamik özellikler)

21 Kimyasal termodinamik kavramları II (Standart serbest enerji değişikliği ve yüksek enerjili bileşikler)

(KAYNAK: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK)


Toplam (29) Yorum 12 görüntüleniyor.. Hepsini Göster
kimyanın ilaç sanayisindeki önemi hakkında slayt yapabilirmisiniz ben çok araştırdım ama bulamdaım
gökden söylemez tarafından | Cmt, 07 Tem 2018 15:02:23 tarihinde yazıldı.
Kalemler ve çeşitleri kimyasal özellikleri nelerdir? Bu konu ile ilgili bir slayt yollarmısınız lütfen.
selman ceylan tarafından | Cum, 19 May 2017 21:20:52 tarihinde yazıldı.
teşekkür ederim aradığımı buldum saolun
furkan tarafından | Per, 04 Haz 2015 08:11:12 tarihinde yazıldı.
keske bide gazlarla ilgili slayt koysaydınız
furkan tarafından | Sal, 02 Eki 2012 19:30:28 tarihinde yazıldı.
organik çözücüler ve kullanım alanları ile ilgili bir slayt mevcut mu?
selva tarafından | Per, 26 Tem 2012 15:42:08 tarihinde yazıldı.
cok tesekkur ederım
ugur tarafından | Per, 26 Tem 2012 15:41:45 tarihinde yazıldı.
çok teşekkür ederim.sayenizde kinya dersim çok dah iyi olacak
yasemin ceceli tarafından | Paz, 20 Kas 2011 17:31:54 tarihinde yazıldı.
tşkrlr böle bişi yaptınız için bi kimyacı olarak sizi takdir ediyorum saolun:)
seher tarafından | Paz, 20 Kas 2011 17:31:39 tarihinde yazıldı.
sizi yürekten kutluyorum gerçekten çok yararlandım
mevlüt kulaksız tarafından | Cmt, 29 Eki 2011 22:01:00 tarihinde yazıldı.
Ellerinize sağlık.Paylaşımlarınız çok güzel.
Saliha LİKOS tarafından | Cmt, 22 Eki 2011 12:17:52 tarihinde yazıldı.
Bilgiyi saklamadığınız ve bilgiyi paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum...
akif tarafından | Pzt, 17 Eki 2011 00:28:02 tarihinde yazıldı.
aromat?k bilesikler ile ilgili slayt gerekiyor. te?ekkür ederim
can tarafından | Cum, 20 May 2011 18:51:05 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

Ömer Ercan

Uzman Kimyager


Editöre Ulaşın

Oylama

Sitemizde daha çok neleri görmek istiyorsunuz?

Anabilim Dalları

Kimya Konu Anlatımları

Günlük Hayattaki Kimya

Kimya Deneyleri

Kimya Haberleri

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi