kimya.uzerine.com


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Çar, 20 Eki 2021 ]
Toplam 133 ziyaret
77 benzersiz ziyaretçi

kimya » KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI
 

Kimya Teknolojisi Alanı

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Yediğimiz ve içtiğimiz tüm gıda maddelerinde, kullandığımız temizlik malzemelerinde, giysilerimizde, hastalıkların tedavisinde, toprağın veriminin arttırılmasında, taşıtların yakıtlarında, patlayıcılarda ve aklımıza gelen her alanda kimya vardır. Çevremizde ve canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kimyasal olaylar meydana gelmektedir.

Sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra ra2neri, petrokimya, lastik, plastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil, seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde ve birçok işletmelerin kalite kontrol bölümlerinde kimya alanı çok geniş yer tutmaktadır.

Laboratuar ölçeğinde üretilen kimyasalların en ekonomik biçimde tüketime sunulabilmesi için gerekli teknolojilerin oluşturulmasını kapsayan kimya endüstrisi, ülkelerin kalkınmasında çok önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisinde, kimya alanını doğrudan kapsayan konularda ve kimyanın ilişkili olduğu alanlarda sürekli olarak araştırma-geliştirme yapılarak yeni ürünler ve bu ürünlerin üretimi için yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Bundan dolayı kimya sektörü aynı zamanda bir öncü sektör rolü oynamaktadır. Kısacası, kimya endüstrisi gelişmemiş olan bir ülkenin başka alanlarda da gelişmesi pek olası değildir.

Mesleğin gelecekteki çalışma alanı, sürekli gelişen teknolojiye paralel olarak daha da gelişmektedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Ø Kimya Teknisyenliği

Ø Proses Teknisyenliği

Ø Petrokimya Teknisyenliği

Ø Rafineri Teknisyenliği

Ø Boya Teknisyenliği

Ø Lastik Teknisyenliği

Ø Deri Teknisyenliği

KİMYA TEKNİSYENİ Tanımı

Kimya teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, üretim esnasında numune alabilen, numunenin fiziksel kontrollerini yapabilen, çözelti hazırlayabilen, nitel, nicel ve enstrümantal analiz yapabilen, kullandığı araç ve gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapabilen, analiz sonuçlarını rapor edebilen, kimyasal atıkları depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kimya teknisyeni titrasyon yaparken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Numune almak.

Ø Araç-gereçlerin bakım ve kontrolünü yapmak.

Ø Fiziksel kontrolleri yapmak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Nitel analiz yapmak.

Ø Nicel analiz yapmak.

Ø Enstrümantal analiz yapmak.

Ø Analiz sonuçlarını rapor etmek.

Ø Laboratuvar atıklarını depolamak.

Ø Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

PROSES TEKNİSYENİ Tanımı

Proses teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, reçete çözeltileri hazırlayabilen ve uygulayabilen, 2ziksel kontrolleri yapabilen, mikser, reaktör filtre, basınçlı tankları ve kurutucu kullanabilen, üretim safhasında numune alan, proses kontrol enstrümanlarını kullanan ve değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, ürünün taşınmasını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Proses teknisyeni fiziksel kontrolleri yaparken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Fiziksel kontrolleri yapmak.

Ø Reçete uygulamak.

Ø Mikser kullanmak.

Ø Reaktör kullanmak.

Ø Filtre kullanmak.

Ø Kurutucu kullanmak.

Ø Basınçlı tankları kullanmak.

Ø Proses kontrol enstr ümantallerini kullanmak ve değerlendirmek.

Ø Numune almak.

Ø Analiz sonu çlarına göre üretime yön vermek.

Ø Katıların taşınmasını sağlamak.

Ø Sıvıların taşınmasını sağlamak.

Ø Gazların taşınmasını sağlamak.

Ø Ürün hareketlerini sağlamak.

Ø İşletme atıklarını depolamak.

Ø Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

PETROKİMYA TEKNİSYENİ Tanımı

Petrokimya teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu ve 2ziksel kontrol yapabilen, reçete uygulayabilen, reaktör kullanarak ham petrolden hidrokarbonlar elde edebilen, proses kontrol enstrümantallerini kullanabilen, numune alabilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, petrol ve ürünlerinin akışını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Petrokimya teknisyeni, üretime yön verirken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Fiziksel kontrolleri yapmak.

Ø Reçete uygulamak.

Ø Reaktör kullanmak.

Ø Proses kontrol enstr ümantallerini kullanmak ve değerlendirmek.

Ø Numune almak.

Ø Analiz sonuçlarına göre üretime yön vermek.

Ø Sıvıların taşınmasını sağlamak.

Ø Gazların taşınmasını sağlamak.

Ø Ürün hareketlerini sağlamak.

Ø İşletme atıklarını depolamak.

Ø Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

RAFİNERİ TEKNİSYENİ Tanımı

Rafineri Teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonunu, saha, çalışan ekipman ve sistemin kontrolünü yapabilen, saha temizliğini ve güvenliğini sağlayabilen, bakıma alınacak ekipmanı hazırlayabilen, numune alabilen, çözelti hazırlayabilen, su, gaz ve laboratuar analizleri yapabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Rafineri teknisyeni çözelti hazırlarken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Saha kontrolü yapmak.

Ø Çalışan ekipmanın ve sistemin kontrolünü yapmak.

Ø Saha temizliğini yapmak.

Ø Saha güvenliğini sağlamak.

Ø Bakıma alınacak ekipmanı hazırlamak.

Ø Numune almak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Fiziksel kontrolleri yapmak.

Ø Su analizi yapmak.

Ø Gaz analizlerini yapmak.

Ø Laboratuar analizlerini yapmak.

Ø Çeşitli maddeleri depolamak.

Ø İşletme atıklarını depolamak.

Ø Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

BOYA TEKNİSYENİ Tanımı

Boya teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, boya imalatında kullanılan ham maddeleri depolayabilen, iş organizasyonu yapabilen, çözelti hazırlayabilen, boya imalat atölyelerinde tekniğine uygun olarak hammadde testini yapabilen, reçete hazırlayabilen, reçeteye uygun olarak üretim yapabilen, ara ve son kontrol testlerini yapabilen, laboratuvarda örnek alma talimatına göre numune alabilen, boya üretebilen, renk oluşturabilen, ürünün son kontrolünü yapabilen, sonuçları rapor edebilen, analiz, dolum ve uygulama yapabilen, kimyasal atıkları depolayabilen, bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Boya Teknisyeni, lâboratuvarda analiz yaparken,

Görevleri

Ø Boya imalat atölyelerinde ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Boya imalatında kullanılan ham maddeleri depolamak.

Ø Boya imalatat ölyelerinde tekniğine uygun olarak ham madde testini yapmak.

Ø Laboratuarlarda örnek alma yöntemlerine göre numune almak.

Ø Reçete hazırlamak ve reçeteye uygun model ürün üretimi gerçekleştirmek.

Ø Ara ve son kontrol yapmak.

Ø Boyanın uygulama öncesi ve uygulama sonrası performans özelliklerini test etmek.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Renk oluşturmak.

Ø Renk analizi yapmak.

Ø Ürünün ham halden mamul hale gelinceye kadar geçirdiği prosesleri dikkate alarak boya üretimini gerçekleştirmek.

Ø Üretimden sonra tekniğine göre boyaların depolanmasını, korunmasını ve sevkıyatını sağlamak.

Ø Dekoratif ve sanayi boyalarını uygulamak.

Ø Kimyasal atıkları depolamak.

Ø Üretim fabrikalarındaki gerekli olan teknolojik gelişmeleri takip etmek ve mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

LASTİK TEKNİSYENİ Tanımı

Lastik teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, lastik ham maddelerini üretime hazırlayabilen, üretim faaliyetlerini kumanda ve kontrol edebilen, pişirme işlemlerini yapabilen, üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol edebilen, çözelti hazırlayabilen ve laboratuvar analizlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Lastik teknisyeni analiz yaparken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Lastik ham maddelerini, re çetelerde belirtilen miktarlarda lastik yapımına hazırlamak.

Ø Mikser (Banbury) kullanmak.

Ø Lastik hamurunu şekillendirmek.

Ø Lastik yarı mamüllerini lastik imal makinelerinde birleştirmek (konfeksiyon)

Ø Ham lastiği pişirmek.

Ø Lastiğin son kontrolünü yapmak.

Ø Lastiği ambara kaldırmak.

Ø Laboratuar araç ve gereçlerinin kontrolünü yapmak.

Ø Lastik hamuru hammaddelerine uygulanan testleri yapmak.

Ø Lastik hamuru testlerini yapmak.

Ø Çelik tele uygulanan testleri yapmak.

Ø Kord bezine uygulanan testleri yapmak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Su analizlerini yapmak.

Ø Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

DERİ TEKNİSYENİ Tanımı

Deri teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, ham deriyi değişik kimyasallar kullanarak, bozulmaz ve kullanılabilir hale getirebilen, derinin ıslatma, kıl giderme, kireçlik, pikle ve tabaklama, finisaj gibi işlemlerini yapabilen, derinin özelliklerini ve kalitesini iyileştirebilen, çözelti hazırlayabilen ve laboratuvar analizlerini yapabilen, sektörün bu alanda kaliteyi yakalamasında ve ileriye taşımasında görev alabilen nitelikli kişidir.

Deri teknisyeni kalite kontrol yaparken,

Görevleri

Ø İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak.

Ø İş organizasyonu yapmak.

Ø Çözelti hazırlamak.

Ø Ayırma işlemleri yapmak.

Ø Kimyasalların deriye etkilerini saptamak.

Ø Ham derinin tasnifini ve istifini yapmak.

Ø Ham derilerin ıslatma öncesi durumunu tespit etmek ve ıslatma işlemini yapmak.

Ø Kıl giderme ve kireçlik işlemini yapmak.

Ø Etleme, kireç giderme ve sama yapmak.

Ø Derileri pikle ve tabaklama yapmak.

Ø Tabaklama sonrası mekaniksel işlemler yapmak.

Ø Boyama öncesi işlemler ve boyama - yağlama yapmak.

Ø Finisaj öncesi ve sonrası işlemleri yapmak.

Ø Deri analizleri yapmak.

Ø Kürklük derileri işlemek.

Ø Atıkları değerlendirmek.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olabilme, çok iyi gözlem ve dinleme yeteneğine sahip olabilme, el ve parmaklarını iyi kullanabilme, titiz ve dikkatli olabilme, sorumluluk sahibi olabilme, problem çözme ve hızlı karar verme yeteneğine sahip olabilme, analitik ve pozitif düşünme yeteneğine sahip olabilme, ekip içinde çalışabilme ve başkaları ile iyi iletişim kurabilme gibi özelliklerin yanı sıra, matematik, 2zik, kimya, bilgisayar alanlarında başarılı olabilecek kişiler olmaları gerekmektedir.

Proses, petrokimya ve rafineri teknisyeni olmak isteyenlerin elektrik, elektronik ve makine konularına ilgi duymaları başarıları açısından önemlidir.

Boya teknisyeni, lastik teknisyeni ve deri teknisyeni olacakların renkleri iyi ayırt edebilen ve kokudan rahatsız olmayan kimseler olmaları da gerekmektedir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamı kimyevî maddelerden dolayı koku içerebilir. Bu nedenle ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlar meydana gelebileceğinden, alerjik reaksiyonlara yatkınlığı olanlar olumsuz etkilenebilirler. Mikrop ve bakterilere karşı dikkat edilmelidir. Dikkat edilmediği durumlarda mikrobik hastalıkların bulaşması söz konusu olabilir. Kimyasal madde yanıkları oluşabilir. Bu meslekte ekip çalışması yapılabileceği gibi, teknisyen zaman zaman tek başına da çalışabilir.

Kimya teknisyenleri, çalışmalarını laboratuvar ortamında yürütürler. Kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu cam malzemedir. Çalışma ortamları temizdir.

Proses, petrokimya ve rafineri teknisyenleri çalışmalarını ürün oluşum sürecinde yürütürler. Özellikle kimyasal ham maddeler ve yarı mamul kimyasal maddeler kullanılarak yapılan her türlü proseste çalışırlar. Üretim süreci kirli, yağlı, gürültülü olabilir.

Boya teknisyenliği ve lastik teknisyenliği; laboratuvarın yanında, tozlu, dumanlı, kokulu, gürültülü ve kimyasal maddelerin bulunduğu imalat sahalarında da çalışmayı gerektirmektedir.

Deri teknisyeni, devamlı kimyasallarla çalıştığı için deri ve solunum yolu hastalıklarını kapma riski ile karşı karşıyadır. Çalışma ortamı gürültülü olduğu gibi bazı aşamaları da pis kokuludur. Özellikle de sülfür kokusu kaçınılmazdır.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Kimya teknisyenleri ve kimya proses teknisyenleri; gıda, şeker, tekstil, ra2neri ve petrokimya, çimento, otomotiv, seramik, cam, metal, gübre, plastik, enerji, madencilik, lastik, boya, deterjan, kozmetik sanayinde çalışabilirler.

Kimya teknisyenleri ayrıca hastanelerde ve özel klinik laboratuvarlarında da çalışabilmekte ve mesleklerinin faaliyet alanının çok geniş bir sektöre hitap etmesinden dolayı çeşitli işletmelerde de görev yapabilmektedirler.

Proses teknisyenleri, her türlü işletmede üretim sürecinde çalışabilirler. Bu nedenle iş bulma imkânları geniştir.

Petrokimya ve rafineri teknisyenleri, ra2neri ve petrokimya işletmelerinde üretim sürecinde çalışabilirler. Bunlardan başka ham maddesi petrol ürünleri olan boya, pet şişe, lastik vb. ürün imali yapan işletmelerde de çalışabilmektedirler. Günümüzde yaygın kullanım alanı bulunan petrokimya ürünlerinin işlendiği işletmelerin hızla artması yeni iş alanlarının da oluşmasını sağlamaktadır.

Boya teknisyenleri, boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü işletmelerde görev alabilmektedirler.

Lastik teknisyenleri; otomotiv sanayinde, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi her türlü lastik ile plastik mamuller üretimi yapan fabrika veya atölyelerde çalışabilmektedirler. Özellikle otomotiv sanayindeki gelişmeler, ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış, plastik ürünlerinin yaygınlaşması gibi sebeplerle mesleğin çalışma alanları sürekli büyümektedir.

Deri teknisyenleri, ham deri depolarında, kimyasal malzeme satan yerlerde, ar-ge laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Kimya Teknolojisi alanı adı altında yer alan bölümlerde yapılmaktadır.

Meslek yüksek okullarının, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Endüstriyel Seramik, Seramik, Deri İşleme Teknolojisi, Dericilik, Deri Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Hasat Sonrası Teknolojisi, Yalıtım Teknolojisi, Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Selüloz ve Kâğıt Teknolojisi, Fermantasyon Teknikerliği, Maden, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Lastik-Plastik, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Ra2neri ve Petrokimya ,Selüloz ve Kâğıtçılık, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Şeker Teknolojisi, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Ön lisans programlarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanlarıyla ilişkili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ayrıca meslek liselerinin kimya teknolojisi alanı adı altındaki bölümlerden mezun olanlar üniversitelerin, kimya öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri hâlinde ek puan almaları nedeniyle, diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

İş yerlerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar, idari yönden bölüm sorumlusu olabilmektedirler.

Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Kimya Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.


Yorumlar (5)
Çok uzun olmuş ama sağolun işimi gördü yani eywallah😄
Esra Zeynep Koyuncu tarafından | Cum, 19 May 2017 21:18:13 tarihinde yazıldı.
çok uzun bizde de öğrenciyiz cnm bu kadar uzun olmaz
xvxvbxzcg tarafından | Cum, 19 May 2017 21:17:55 tarihinde yazıldı.
güzel ama baya uzun kolum koptu genelde iyi yani
ece su tarafından | Cum, 19 May 2017 21:17:35 tarihinde yazıldı.
Bu kadar uzun bişeye hiç gerek yoktu gerçekten ama yinede saolun
Anonim tarafından | Cum, 19 May 2017 21:17:14 tarihinde yazıldı.
çoooooooooooooooooooook saçma ve uzun
ercan tarafından | Çar, 26 Oca 2011 21:45:39 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

Ömer Ercan

Uzman Kimyager


Editöre Ulaşın

Oylama

Sitemizde daha çok neleri görmek istiyorsunuz?

Anabilim Dalları

Kimya Konu Anlatımları

Günlük Hayattaki Kimya

Kimya Deneyleri

Kimya Haberleri

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi