kimya.uzerine.com


Haber bülteni üyeliğiZiyaret Bilgileri

[ Per, 25 Nis 2019 ]
Toplam 83 ziyaret
46 benzersiz ziyaretçi

kimya » E-DEVLET
KANLIKLAR RESMİ KURUMLAR
Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Kültür Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Orman Bakanlığı
Çevre Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı
Bağ-Kur
DİE
DPT
Diyanet İşleri Başkanlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı
KOSGEB
Milli Kütüphane
Sivil Savunma
SSK
Türk Silahlı Kuvvetleri
Tübitak
Tübitak, Marmara Araştırma Merkezi
Y.Ö.Kredi ve Yurtlar Kurumu
ÖSYM
TBMM
HUKUK VE MEVZUAT ASKERİ LİNKLER
Avrupa ve İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa Birliği
Askeri Adalet İşleri Başkanlığı
Ankara Üniv. Hukuk Fakültesi
Ankara Barosu Başkanlığı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Anayasa Mahkemesi Kararlar
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adli Sicil Genel Müdürlüğü
Barolar Birliği
Danıştay
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Konya Barosu
Kütahya Adliyesi
Mahalli İdareler derneği
Noterler Birliği
Sayıştay
Türk Hukuk Sitesi
Uluslar Arası Af Örgütü
Yargıtay Genel Kurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kara Harp Okulu
Hava Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
ÜNİVERSİTELER DİĞER BİRİMLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyon
Akdeniz Üniversitesi - Antalya
Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
Ankara Üniversitesi - Ankara
Atatürk Üniversitesi - Erzurum
Atılım Üniversitesi - Ankara
Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul
Balıkesir Üniversitesi - Balıkesir
Başkent Üniversitesi - Ankara
Beykent Üniversitesi - İstanbul
Bilkent Üniversitesi - Ankara
Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul
Celal Bayar Üniversitesi - Manisa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Çağ Üniversitesi - Mersin/Tarsus
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
Çankaya Üniversitesi - Ankara
Çukurova Üniversitesi - Adana
Dicle Üniversitesi - Diyarbakır
Doğuş Üniversitesi - İstanbul
Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
Ege Üniversitesi - İzmir
Erciyes Üniversitesi - Kayseri
Fatih Üniversitesi - İstanbul
Fırat Üniversitesi - Elazığ
Galatasaray Üniversitesi - İstanbul
Gazi Üniversitesi - Ankara
Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Gebze
Hacettepe Üniversitesi - Ankara
Golden Horn Üniversitesi - İstanbul
Harran Üniversitesi - Şanlıurfa
Işık Üniversitesi - İstanbul
İnönü Üniversitesi - Malatya
İstanbul Üniversitesi - İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi - İstanbul
İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi - İstanbul
İzmir Economy Üniversitesi - İzmir
İzmir High Technology Institute - İzmir
Kadir Has Üniversitesi - İstanbul
Kafkas Üniversitesi - Kars
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Kahramanmaraş
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
Kırıkkale Üniversitesi - Kırıkkale
Kocaeli Üniversitesi - İzmit/Kocaeli
Koç Üniversitesi - İstanbul
Maltepe Üniversitesi - İstanbul
Marmara Üniversitesi - İstanbul
Mersin Üniversitesi - Mersin
Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul
Muğla Üniversitesi - Muğla
Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay
Niğde Üniversitesi - Niğde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
Middle East Technical Üniversitesi - Ankara
Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
Pamukkale Üniversitesi - Denizli
Sabancı Üniversitesi - İstanbul
Sakarya Üniversitesi - Sakarya
Selçuk Üniversitesi - Konya
Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta
Trakya Üniversitesi - Edirne
Ufuk Üniversitesi - Ankara
Uludağ Üniversitesi - Bursa
Yaşar Üniversitesi - İzmir
Yeditepe Üniversitesi - İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul
Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Zonguldak

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi

TÜRKİ CUMHURİYETLERİ
Ahmet Yesevi International Türkiye-Kazakistan Üniversitesi
Manas Kırgız-Turkish Üniversitesi

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi
Altındağ Belediyesi
Anayasa Mahkemesi
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
ASKİ, Ankara
Ankara Ticaret Borsası
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Çanakkale Belediyesi
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul
Denizcilik Müsteşarlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Enerji Sistemleri ve Çevre Araştırma Enstitüsü
Eti Holding A.Ş.
Garp Linyitleri İşletmesi
General Directorate of Forestry, Ankara
General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Ankara
General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü), Ankara
İş ve İşçi Bulma Kurumu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu
Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Milli Kütüphane
Odtü-Kosgeb
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Rekabet Kurumu Başkanlığı
T.C. Merkez Bankası
Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs Animal Health Information System, Ankara
Directorate General of Press and Information (Basın-Yayın Enformasyon Gen. Müd.)
State Institute of Statistics (T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara
Sayıştay
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
SSK Ankara Eğitim Hastanesi
SSK Genel Müdürlüğü
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suç Araştırma Kurulu Başkanlığı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
T.C. Başbakanlık Atatürk Yüksek Kurumu - Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu
T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı
T.C. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi
T.C. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Tedaş
Tekel Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi
Türk Dil Kurumu
Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Türk Telekom A.Ş.
Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Turkish Petroleum Corporation (TPAO)
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.
Türkiye Sualtı Sporları Can Kurtarma Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Yüksek İhtisas HastanesiBu sayfaya henüz yorum yazılmadı.

Editör Bilgileri

Ömer Ercan

Yüksek Kimyager


Editöre Ulaşın

Oylama

Sitemizde daha çok neleri görmek istiyorsunuz?

Anabilim Dalları

Kimya Konu Anlatımları

Günlük Hayattaki Kimya

Kimya Deneyleri

Kimya Haberleri

En Son Güncellenenler

freebsd
apiterapi
azdavay_bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu
peyzaj

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi